ZARZĄDZANIE W BIZNESIE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie w biznesie” pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zarządzania i doskonalenia procesów zarządzania organizacjami bez względu na rodzaj działalności biznesowej, formę organizacyjno-prawną, formę własności czy też wielkość. Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy, która pozwoli absolwentom na zarządzanie organizacjami i doskonalenie sposobów ich funkcjonowania. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie w biznesie” pozwala na uzyskanie kompetencji i kwalifikacji pozwalających zajmować różne stanowiska na wszystkich szczeblach zarządzania w różnych instytucjach: przedsiębiorstwa produkcyjnych, sieciach handlowych i firmach logistycznych firmach konsultingowych, instytucjach ochrony zdrowia, własnej działalności gospodarczej. Absolwenci studiów podyplomowych „Zarządzanie w biznesie” to potencjalni członkowie zarządów przedsiębiorstw, menadżerowie wyższych szczebli zarządzania w administracji publicznej, menadżerowie średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, samodzielni specjaliści ds. rozwoju, specjaliści ds. organizacji i zarządzania, doradcy i konsultanci w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym.

CZAS TRWANIA:
2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

ZAKRES KSZTAŁCENIA:
1. Prawo w biznesie.
2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Spółka handlowa jako forma organizacyjno- prawna przedsiębiorstwa.
4. Marketing. Wyzwania współczesnego biznesu, a działalność
marketingowa firm.
5. Marketing, a sukces rynkowy przedsiębiorstw.
6. Public relations – podstawowe pojęcia, źródła, funkcje społeczne,
podstawy psychologiczne.
7. PR korporacyjny, a PR produktowy.
8. Zarządzanie przedsiębiorstwem.
9. Zarządzanie personelem, motywowanie i tworzenie zaangażowania
pracowników.
10. Tworzenie środowisk innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
11. Finanse przedsiębiorstwa.
12. Decyzje finansowe, a pozycja finansowa przedsiębiorstwa.
13. Psychologia biznesu. Kierowanie zmianą w rozwoju organizacji.

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.