Rekrutacja na studia podyplomowe

Drodzy Państwo,

Rozpoczęliśmy rekrutację na rok 2020/2021.

Dokumenty należy składać w siedzibie Akademii Nauczania przy ul.B.W.Głowackiego 111 w pokoju nr 8 (I piętro) lub w sekretariacie na parterze .

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w Malborku w przypadku kierunków pedagogicznych. Pozostałe kierunki realizowane są w formie e-learningowej.

Egzaminy realizowane są w Malborku.

Dyplomy wystawia Warszawska Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych.

 

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz na studia podyplomowe,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych
  • kopia wniesionej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł (Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnegoul. B. Głowackiego 111, 82-200 Malbork, nr konta 85 1750 0012 0000 0000 3308 8183 – opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów),
  • 1 zdjęcie legitymacyjne (35×45 mm),PODPISANE –jeżeli kandydat będzie chciał otrzymać legitymację studencką.

Informacji udzielamy telefonicznie pod nr. tel 601 660 255,  lub elektronicznie: mfrr@akademia-nauczania.pl

Rekrutacja trwa do 28.02.2020 r
Dokumentacja rekrutacyjna: