Rekrutacja

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz na studia podyplomowe,
  • €“kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • kopia wniesionej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł (Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. B. Głowackiego 111, 82-200 Malbork, nr konta 85 1750 0012 0000 0000 3308 8183 – opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów),
  • 1 zdjęcie legitymacyjne (35×45 mm),PODPISANE -jeżeli kandydat będzie chciał otrzymać legitymację studencką.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy można przesłać pocztą, lub e-mailem na adres:

biuro@mfrr.pl

W przypadku przesłania e-mailem, oryginał formularza należy niezwłocznie przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z pozostałymi dokumentami.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmujemy w okresie sierpniowym codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00 w biurze Akademii Nauczania przy ul.Głowackiego 111 w Malborku. Od września 2016 r. nastąpi zmiana godzin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych.

Informacji udzielamy telefonicznie pod nr. tel 601 660 255, 605 105 584 lub elektronicznie: biuro@mfrr.pl

Dokumentacja rekrutacyjna:

Podanie na studia podyplomowe

WSEZ Umowa studenta studiów podyplomowych 2017-18