Cennik

Nazwa kierunku                                                                        Semestry                   Czesne za semestr

1.    Arteterapia z elementami psychologii twórczości 2 1 200 zł
2.    Diagnoza, poradnictwo i praca z rodziną 2 1 700 zł
3.    Interwencja kryzysowa – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2 1 700 zł
4.    Mediacje i negocjacje w środowisku edukacyjnym, rodzinnym i społecznym 2 1 200 zł
5.    Metodyka nauczania kompetencji personalnych,

społecznych i organizacji pracy zespołów

2 1 700 zł
6.    Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna 2 1 500 zł
7.    Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy 2 1 500 zł
8.    Terapia zajęciowa z socjoterapią 2 1 700 zł
9.    Wspomaganie w rozwoju dziecka twórczego 2 1 200 zł