Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

W maju 2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Malborską Fundacją Rozwoju Regionalnego
a Wyższą Szkołą Nauk Pedagogicznych na realizację studiów podyplomowych.

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych wpisana jest pod liczbą porządkową 236 do rejestru uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych prowadzonego przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Idąc w kierunku Państwa potrzeb w październiku 2017 r. poszerzyliśmy swoją ofertę o studia licencjackie i magisterskie. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!